Mua khóa học khuyến mãi tặng thêm sách! Duy nhất tại Việt Nam!

Mua 1 được 2, lợi ích nhân đôi !

Khóa học mới nhất

[xem video + đọc sách ] Tự học 333 công thức tính nhanh hóa học hữu cơ (2 năm)

(0 review)
1
student
0
500,000₫ 350,000₫
500,000₫ 350,000₫

333 công thức tính nhanh hóa học hữu cơ (2 năm)

(0 review)
0
student
0
500,000₫ 400,000₫
500,000₫ 400,000₫

[xem video + đọc sách] Tự học 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ

(0 review)
3
students
0
500,000₫ 350,000₫
500,000₫ 350,000₫

201 Công thức tính nhanh hóa vô cơ

(0 review)
41
students
0
500,000₫ 400,000₫
500,000₫ 400,000₫

[xem video + đọc sách] Tự học #125 DẠNG BÀI TẬP THỊNH HÀNH HÓA HỌC 12

(0 review)
1
student
0
700,000₫ 350,000₫
700,000₫ 350,000₫

[Chempro 8] #125 DẠNG BÀI TẬP THỊNH HÀNH HÓA HỌC 12

(0 review)
12
students
0
700,000₫ 400,000₫
700,000₫ 400,000₫

32 chuyên đề lý thuyết thịnh hành môn hóa học ôn thi PTQG

(0 review)
16
students
0
500,000₫ 400,000₫
500,000₫ 400,000₫

[Học Thử] 201 công thức tính nhanh hóa vô cơ (trích video gốc)

(0 review)
44
students
0
Miễn phí
Miễn phí

[Học thử] #125 Dạng bài tập thịnh hành hoá học 12

(0 review)
38
students
0
Miễn phí
Miễn phí

Giải chi tiết đề minh họa môn hóa 2020

(0 review)
7
students
0
Miễn phí
Miễn phí